چاپ باتيك

هدف آموزشگاه نیکوروش اشتغالزایی است به امید روزی که همه دارای مهارت باشند …

 

چاپ كننده باتيك كسي است كه بتواند طرحهاي مختلف را به كمك روش موم- آردبرنج- آرد نخود- چسبو يا ساير مواد روي پارچه با استفاد از اصول رنگرزي پياده كرده و مواد اضافي را از روي پارچه شستشو دهد،ضمناً از عهده نقاشي روي پارچه برآمده و داراي ساير مهارتهاي آمده در اين استاندارد باشد

 

 مابقی دوره های مرتبط آموزشگاه نیکوروش

عروسک دوز


همچنین برای آگاهی از ساعت و زمان شروع دوره با مشاوران رایگان ما تماس بگیرید.

تلفن :22578971 -22767387