سامانه ارسال تمرین ها

جهت ارسال تمرین ها موارد زیر را حتما زمان ارسال درج بفرمایید.

1-نام استاد

2-رشته

3-روز و ساعت کلاس

4-خصوصی یا گروهی

5-آنلاین یا حضوری

سپاس از توجه شما .

 

جهت بارگزاری کلیک کنید.