دیپلم درسی

دیپلم  بورس

دیپلم  مدیریت خانواده

دیپلم عکاسی دیجیتال

دیپلم تصویربرداری

دیپلم طراحی پوستر

دیپلم طراحی بسته بندی

دیپلم هتلداری

دیپلم نقشه کشی ساختمان

دیپلم تولید و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی

دیپلم تصویرساز دیجیتال

دیپلم حسابداری مالی

دیپلم قلم زنی

دیپلم  گردشگری

دیپلم تولید محتوا وانیمیشن

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

 دیپلم طراحی صفحات وب

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم تولید کننده چند رسانه ای

جهت مشاوره و ثبت مام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده

جهت مشاوره و ثبت مام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم  تصویرسازی وجلوه های ویژه رایانه ای

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم درسی چاپ دستی

جهت مشاوره و ثبت مام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم درسی صفحه آرایی

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم درسی تولید محتوا الکترونیکی

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم گرافیک رایانه

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم چهره سازی

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دیپلم معماری داخلی

جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.