دپارتمان کامپیوتر

دوره ی  visual basic 

مجتمع آموزشی نیکوروش

36 ساعت عمومی

15 ساعت خصوصی

برنامه نویسی زبان visual-c

مجتمع آموزشی نیکوروش

21ساعت عمومی

18 ساعت خصوصی

برنامه نویس پایتون(دوترم)

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

برنامه نویسی زبانJAVAپیشرفته

مجتمع آموزشی نیکوروش

9ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

برنامه نویسی زبان #Web application) c)

 

 

 

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

21ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

برنامه نویسی زبان #Windows application) c)

 

 

 

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

24ساعت عمومی

24ساعت خصوصی

برنامه نویسی برنامه های کاربردیios(مقدماتی)

 

 

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

10.5ساعت خصوصی

برنامه نویسی برنامه های کاربردیios(پیشرفته)

 

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

30ساعت عمومی

30ساعت خصوصی

کاربربانک اطلاعاتیSQL,Server,Access

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

مبانی ربوتیک 

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

سخت افزارربوتیک 

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

15ساعت خصوصی

مهارتهای زندگی آنلاین

مجتمع آموزشی نیکوروش

7.5ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

کاربر اندروید و سایرتلفن های هوشمند

مجتمع آموزشی نیکوروش

9ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

کاربرتبلت

مجتمع آموزشی نیکوروش

9ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

تکنسین عمومی امنیت شبکه 

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم  

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

مدیریت شبکه NOVEL-NETWARE  

 

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

CCNA  

مجتمع آموزشی نیکوروش

21ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

CCNP  

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

CWNA  

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

15ساعت خصوصی

کاربری سیستم عاملmac

ICDLیک

مجتمع آموزشی نیکوروش

7.5ساعت عمومی

7.5ساعت خصوصی

مدیریت و انتقال اطلاعات گوشیapple,mac

مجتمع آموزشی نیکوروش

3ساعت عمومی

3ساعت خصوصی

برنامه نویسیapple

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

15ساعت خصوصی

نرم افزارهای گرافیکی apple

مجتمع آموزشی نیکوروش

9ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

 After effect

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

طراحی انیمیشن سه بعدی (Maya-Blender)

مجتمع آموزشی نیکوروش

45ساعت عمومی

37.5ساعت خصوصی

رایانه کارنرم افزارکنترل پروژه

MS-PROJECTدرجه2

مجتمع آموزشی نیکوروش

6ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

رایانه کارنرم افزارکنترل پروژه

MS-PROJECTدرجه1

مجتمع آموزشی نیکوروش

6ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

نرم افزارهای شبیه ساز

catiaمکانیک-proteusالکترونیک-pdmsصنعت نفت

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

مهندس کامپیوتردرنفوذگری 

مجتمع آموزشی نیکوروش

45ساعت عمومی

45ساعت خصوصی

تکنسین تعمیرسخت افزار 

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

15ساعت خصوصی

کاربری موبایل

(شناخت اصول-شناخت و تعریف امکانات-تفاوتها-همگام سازی با کامپیوتر-انتقال فایل-موزیک وفیلم-نصب برنامه وبازی-نصب آنتی ویروس-نصبos)

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

برنامه نویسی موبایل

(اندروید-آیفون-جاوا-یسمبیان)

مجتمع آموزشی نیکوروش

21ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

MCSA(پیشرفته)(سه ترم) 

مجتمع آموزشی نیکوروش

30ساعت عمومی

27ساعت خصوصی

شبکه های ورک گروپ 

مجتمع آموزشی نیکوروش

7.5ساعت عمومی

7.5ساعت خصوصی

تکنسین برنامه های کاربردی کاربرانMS

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

ساخت مالتی مدیاوCDآموزشی

(Multimedia Builder-Auto ran pro-Mmb maker-Tandia-Adobe captive)

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

ساخت بازی

مصورسازی(متحرک سازی ،کدنویسی ، playerکنترل ،Game maker،Flash)

-تحجیم وسه بعدی سازی( tray،3Dmax،maya،google sketchup)

-برنامه نویسی بازیهای پویا(کنترل،key boardوجوی استیک،کنترل کاربرومعماسازی،تهیه وتعبیرسناریوی بازی و…)

مجتمع آموزشی نیکوروش

45ساعت عمومی

45ساعت خصوصی

دوره ICDL

مجتمع آموزشی نیکوروش

30ساعت عمومی

30 ساعت

مهارت عمومی برنامه نویسی++c

مجتمع آموزشی نیکوروش

45ساعت عمومی

30 ساعت خصوصی

 برنامه نویس(VB,DELPHI)

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18 ساعت خصوصی

 برنامه نویسی زبانJAVA مقدماتی

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

12 ساعت خصوصی

 برنامه نویسی ارشدزبانJAVA 

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

15 ساعت خصوصی

 برنامه نویسی ارشدزبان#c

مجتمع آموزشی نیکوروش

30ساعت عمومی

22.5 ساعت خصوصی

 برنامه نویسی برنامه های کاربردی اندروید(مقدماتی)

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

9 ساعت خصوصی

 برنامه نویسی برنامه های کاربردی اندروید(پیشرفته)

مجتمع آموزشی نیکوروش

36ساعت عمومی

22.5ساعت خصوصی

 برنامه نویسی بازیهای رایانه ای

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

 برنامه نویسی برنامه های کاربردی ویندوز موبایل(مقدماتی)

مجتمع آموزشی نیکوروش

9ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

 برنامه نویسی برنامه های کاربردی ویندوز موبایل(پیشرفته)

مجتمع آموزشی نیکوروش

30ساعت عمومی

30ساعت خصوصی

         دوره جامع برنامه نویسی 

(آموزش همراه باپروژه تحت زبانهای زیر:php-Asp-java-c#-c++-c-VB(یک زبان به صورت انتخابی)-کاربابانک اظلاعاتی:Mysql-sql-Access(یک بانک به صورت انتخابی)

مجتمع آموزشی نیکوروش

24ساعت عمومی

21ساعت خصوصی

  برنامه نویسی اسکرچscratchترم اول

مجتمع آموزشی نیکوروش

10.5ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

  برنامه نویسی اسکرچscratchترم دوم

مجتمع آموزشی نیکوروش

10.5ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

  برنامه نویسی اسکرچscratchترم سوم

مجتمع آموزشی نیکوروش

10.5ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

  تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک 

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

  تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

  تکنسین تجهیزات شبکه های کامپیوتری

مجتمع آموزشی نیکوروش

27ساعت عمومی

27ساعت خصوصی

   شبکه -تکنسین شبکه

(مبانی شبکه-تجهیزات ووسایل- +Network-برقراری شبکه وIPدهی-مسیر یابی-امنیت-راه اندازی عملی کافی نت-نصب سیستم عامل سرور-اصول وکار باQserver)

مجتمع آموزشی نیکوروش

18ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

  +Network(مقدماتی)

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

15ساعت خصوصی

  سیستم عامل مک

(آموزش سیستم عامل مک واصول-تنظیمات-نصب نرم افزار-برنامه نویسی-بازیابی اطلاعات-پشتیبان گیری)

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

  کاربری Itunes,Itools

مجتمع آموزشی نیکوروش

4.5ساعت عمومی

4.5ساعت خصوصی

  کاربری گوشیapple

مجتمع آموزشی نیکوروش

6ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

  برنامه های کاربردی mac

مجتمع آموزشی نیکوروش

9ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

  نصب،حذف ومدیریت برنامه هاوسخت افزارهایmac

مجتمع آموزشی نیکوروش

6ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

  primiere 

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

7.5ساعت خصوصی

  طراحی انیمیشن دوبعدی(flash-swish-Aero3D) 

مجتمع آموزشی نیکوروش

45ساعت عمومی

37.5ساعت خصوصی

  تدوین ومیکس فیلم(Aftereffect-primiere-Edius) 

مجتمع آموزشی نیکوروش

24ساعت عمومی

21ساعت خصوصی

  SPSSدرجه 2

مجتمع آموزشی نیکوروش

6ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

  SPSSدرجه 1

مجتمع آموزشی نیکوروش

6ساعت عمومی

6ساعت خصوصی

  امنیت 

(راه های نفوذویروس-راه های حمله به کامپیوترها-مقابله با حملات-آنتی ویروسها-نحوه عملکرد آنتی ویروسها)

مجتمع آموزشی نیکوروش

24ساعت عمومی

18ساعت خصوصی

 تکنسین امنیت سیستمهای linux

مجتمع آموزشی نیکوروش

27ساعت عمومی

27ساعت خصوصی

 تکنسین سخت افزار

(نصبwinواسمبل قطعات-عیب یابی نرم افزاری-عیب یابی سخت افزاری-تعویض وتعمیر)

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

12ساعت خصوصی

نرم افزارموبایل

(نصب انواع برنامه و بازی،ویروس یابی،ارتباط با کامپیوترو…)

مجتمع آموزشی نیکوروش

9ساعت عمومی

7.5ساعت خصوصی

سخت افزارموبایل

(عیب یابی وتعمیر،تعویض قطعه،معرفی وبررسی امکانات)

مجتمع آموزشی نیکوروش

36ساعت عمومی

30ساعت خصوصی

شبکه های دامین -سرور

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

15ساعت خصوصی

مونتاژ وارتقاءکامپیوترشخصی

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی 

مجتمع آموزشی نیکوروش

12ساعت عمومی

9ساعت خصوصی

لینوکس مقدماتی و پیشرفته

(آشنایی بالینوکس ونصب-کاربری وکاربالینوکس-امنیت لینوکس-به روزرسانی-نصب نرم افزار)

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

36ساعت عمومی

27ساعت خصوصی

تبلت وگوشیهای هوشمند

نرم افزار-سخت افزار-پیشرفته(ارتباط با کامپیوتر،کنترل وسایل دیگر،کنترل خودرو،کنترل وسایل منزل و…)

 

مجتمع آموزشی نیکوروش

15ساعت عمومی

15ساعت خصوصی