بازاریابی

مدير بازاريابي و فروش

مدیر بازاریابی و فروش از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و در مجتمع آموزشی نیکوروش شامل شایستگی های تحلیل بازار از طریق آمار )داده های اولیه و ثانویه( برنامه ریزی واحد بازاریابی و فروش )برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی(، انتخاب، بکارگیری و برنامه ریزی آموزش نیروهای متخصص بازاریابی و فروش، تدوین برنامه ارتباطات و تبلیغات با هماهنگی روابط عمومی سازمان، تقسیم بندی ، هدفگذاری و جایگاه یابی (STP ) و تدوین هدف های فروش، تدوین برنامه اجرایی فروش و نظارت بر اجرا، طراحی کمپین های فروش و بازاریابی و بازخوردگیری از آن ها، نظارت بر عملکرد نیروهای فروش و بازایابی ، باز طراحی و اصالح برنامه های تدوین شده بازاریابی فروش بر اساس نتایج گزارشات و تحلیل ها می باشد . و با مشاغل مدیر بازاریابی ، تحلیلگر تحقیق بازار و متخصص بازاریابی، مدیر فروش، مهندس فروش در ارتباط است .

 • تحلیل بازار از طریق آمار )داده های اولیه و ثانویه(
 • برنامه ریزی واحد بازاریابی و فروش )برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی(
 • انتخاب، بکارگیری و برنامه ریزی آموزش نیروهای متخصص بازاریابی و فروش
 • تدوین برنامه ارتباطات و تبلیغات با هماهنگی روابط عمومی سازمان
 • تقسیم بندی ، هدفگذاری و جایگاه یابی (STP ) و تدوین هدف های فروش
 • تدوین برنامه اجرایی فروش و نظارت بر اجرا
 • طراحی کمپین های فروش و بازاریابی و بازخوردگیری از آن ها
 • نظارت بر عملکرد نیروهای فروش و بازایابی
 • باز طراحی و اصالح برنامه های تدوین شده بازاریابی فروش بر اساس نتایج گزارشات و تحلیل ها

مدیر بازاریابی بین المللی

مدير بازاريابي بين المللي در مجتمع آموزشی نیکوروش كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي نیکوروش لازم بتواند با تجزيه و تحليل بازارهاي داخلي و خارجي و تشخيص فرصت ها و تهديدات محيط بازارهاي بين المللي، برنامه بازاريابي مناسبي را جهت عرضه محصولات و خدمات به اين بازارها طرح ريزي كند.

 • توانايي مطالعه و بررسي بازارهاي بين المللي
 • توانايي تقسيم بندي بازارهاي بين المللي
 • توانايي انتخاب راهبرد مناسب ورود به بازارهاي بين المللي
 • توانايي تعيين اهداف فروش در بازارهاي بين المللي
 • توانايي تصميم گيري در مورد محصول در بازارهاي بين المللي
 • توانايي قيمت گذاري محصولات در بازارهاي بين المللي
 • توانايي مديريت كانال هاي توزيع بازارهاي بين المللي
 • توانايي مديريت پيشبرد فروش در بازارهاي بين المللي
 • توانايي تشخيص اصول تجارت الكترونيك در بازاريابي بين المللي
 • توانايي تشخيص انواع تشكيلات صادر كنندگان و وارد كنندگان
 • توانايي سازماندهي و كنترل فعاليت هاي بازاريابي بين المللي
 • توانايي شركت در مناقصه و مزايده بين المللي
 • توانايي شركت در نمايشگاه هاي بين المللي تخصصي
 • توانايي برنامه ريزي و مديريت فرايند صادرات و واردات
 • توانايي تشخيص اصول مكاتبات بازرگاني بين المللي

بازارياب

بازاریاب در مجتمع آموزشی نیکوروش از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های بررسی ابعاد بازاریابی و فروش، بررسی محصول و بازار، برقراری ارتباط با بازار، طبقه بندی محصوالت و خدمات در بازار، بررسی نیاز، تقاضا و درخواست، بکارگیری ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی، جمع بندی و گزارش دهی و با بازاریابی شبکه ای در ارتباط است .

 • بررسی ابعاد بازاریابی و فروش
 • بررسی محصول و بازار
 • برقراری ارتباط با بازار
 • طبقه بندی محصوالت و خدمات در بازار
 • بررسی نیاز، تقاضا و درخواست
 • بکارگیری ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی
 • جمع بندی و گزارش دهی

بازاریابی شبکه ای

بازاریابى شبکه اي در مجتمع آموزشی نیکوروش شایستگى از گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل : بررسی تاریخچه و مفاهیم اولیه وقوانین ومقررات بازاریابی شبکه اي ، انتخاب شرکت مناسب، انتخاب تیم مناسب در شرکت مورد نظر، انجام عملیات ثبت نام اولیه و یادگیري و استفاده از وب سایت شرکت، انتخاب نفرات اولیه جهت ارائه محصولات/ خدمات شرکت، انتخاب نفرات اولیه جهت تشکیل تیم فروش، انجام بازاریابی و فروش محصولات و خدمات شرکت ، دعوت از افراد واجد شرایط براي جلسه معرفی شرکت، معرفی امکانات شرکت به افراد واجد شرایط،انجام پشتیبانی هاي اولیه از فرد یا افراد وارد به تیم فروش می باشد.و با مشاغل فروش وبازاریابی در ارتباط است.

 • برسي تاريخچه و مفاهيم اوليه وقوانين ومقررات بازاريابي شبكه اي
 • انتخاب شركت مناسب
 • انتخاب تيم مناسب در شركت مورد نظر
 • انجام عمليات ثبت نام اوليه و يادگيري واستفاده از وب سايت شركت
 • انتخاب نفرات اوليه جهت ارائه محصولات و يا خدمات شركت
 • انتخاب نفرات اوليه جهت تشكيل تيم فروش
 • انجام بازاريابي و فروش محصولات/خدمات شركت
 • دعوت از افراد واجد شرايط براي جلسه معرفي شركت
 • معرفي امكانات شركت به افراد واجد شرايط
 • انجام پشتيباني هاي اوليه از فرد يا افراد تازه وارد به تيم فروش

مدیر ارشد کسب و کار MBA

مدير ارشد(اجرايي) كسب و كار از مشاغل حوزه خدمات، گروه امور مالي و بازرگاني مي باشد و شامل شايستگي هاي : شناسايي اصول ومباني مديريت در كسب و كار، شناسايي اصول حسابداري در مديريت ، بكارگيري مباني رفتار سازماني و مديريت منابع انساني در كسب و كار ، بازاريابي در كسب و كار ، مديريت استراتژي در كسب و كار، ايده پردازي و طراحي مدل كسب وكار، مديريت مالي در كسب و كار ، مديريت پروژه در كسب و كار، مديريت اطلاعات در كسب و كار، مديريت عمليات در كسب و كار شناسايي، روندها و فرايند هاي قانوني كسب و كار، بكارگيري روش تحقيق در مديريت كسب وكار، توسعه مهارت هاي فردي مي باشد و با مشاغل مديرعامل شركت ها و سازمان ها در ارتباط است.

 • شناسايي اصول ومبا ني مديريت در كسب و كار
 • شناسايي اصول حسابداري درمديريت
 • بكارگيري مباني رفتار سازماني و مديريت منابع انساني در كسب و كار
 • بازاريابي در كسب و كار
 • مديريت استراتژيك در كسب و كار
 • ايده پردازي و طراحي مدل كسب وكار
 • مديريت مالي در كسب و كار
 • مديريت پروژه در كسب و كار
 • مديريت اطلاعات در كسب و كار
 • مديريت عمليات در كسب و كار
 • شناسايي روند وفرايند هاي قانوني كسب و كار
 • به كارگيري روش تحقيق در مديريت كسب وكار
 • توسعه مهارت هاي فردي در كسب وكار

جهت مشاوره وثبت نام با شماره09363960539 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

 

دوره های ویژه

حسابداری

ICDL

دوره تخصصی شبکه درپاسداران

آموزش برنامه نویسی در پاسداران

آموزش انیمیشن در پاسداران

دوره تخصصی شبکه